Zimmermann

slide show
slide show
slide show
slide show
Zimmermann Logo

Otto Zimmermann GmbH

Për më shumë se pesë dekada, Otto Zimmermann ka qenë duke zhvilluar, prodhuar dhe shitur pjesë të sofistikuara të makinave për prodhues të makinave si dhe marketin e pjesëve rezervë. Disqet Zimmermann tashmë e kanë dëshmuar besueshmërinë si dhe performancën në makinat e para që filluan të përdorinin disqet për frenim.

Prej se ndërroi lokacionin nga Eppingen në Sinsheim në vitin 1990 Otto Zimmermann GmbH ka qenë sistematikisht duke i zgjeruar objektet e tyre administrative, fabrikat e prodhimit si dhe hapsirën e tyre magazinore deri në mbi 17.000 metra katror.

Gjatë viteve të fundit Otto Zimmermann zgjeroi kapacitetitin e tij të prodhimit. Pjesët prodhohen me linjën e fundit dhe përmbajnë kualitetin e kërkuar në industrinë automobile. Robotët e kontrolluar nga kompjuteri dhe makinat shpuese garantojnë kohë të shkurtër prodhimi dhe sigurojnë kualitiet konstant në nivel të lartë

 

Marka Zimmermann përfaqëson kompetencën në pjesë të frenave – për sigurinë tuaj.

Gjeni produktet tona në faqen Produktet.

Katalogu Online